สปอตวิทยุ สารคดี อย.

สปอตวิทยุ สารคดี อย. ตอนที่1. เรื่อง สเตียรอยด์ หายไว ร่างกา ... Read More »

Infographic สถานการณ์ปัญหาสุขภาพของ คนไทยจากการบบริโภคเค็ม (โซเดียม)

Infographic สถานการณ์ปัญหาสุขภาพของ คนไทยจากการบบริโภคเค็ม ( ... Read More »

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการและกำหนดทิศทางการดำเนินงานฯ วันที่ 6-7 กันยายน 2562 ณ โรงแรมบ้านอัมพวารีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สมุทรสงคราม

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการและกำหนดทิศทางการ ... Read More »

Infographic

Infographic  เรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ การรู้เท่าทันสื่ ... Read More »

งานมหกรรมภาคประชาชน “อย. ภาคประชาชน เผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน” เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์

งานมหกรรมภาคประชาชน “อย. ภาคประชาชน เผยแพร่ความรู้สู่ป ... Read More »

ทำเนียบคณะทำงานภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ทำเนียบคณะทำงานภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download ... Read More »

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 24 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เวลา 9.30 น.

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 24 มกราคม 25 ... Read More »

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนใ ... Read More »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates