งานเสวนา “รู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน กับข่าวลวง (Fake News) บนโลกออนไลน์” 😊😊

งานเสวนา “รู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน กับข่าวลวง (Fake News) ... Read More »

การประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

การประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 15 กรกฎาค ... Read More »

แบบประเมินผลการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ

แบบประเมินผลการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ สื่อเผยแพร่ของ อย.  ... Read More »

การประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 18 มีนาคม 2563 ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

การประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 18 มีนาคม ... Read More »

รายงานการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานการประชุมคณะท างานภาคประชาชน ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 15 ... Read More »

การประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

การประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 20 กุมภาพ ... Read More »

รายงานการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเน ... Read More »

คลิปวิดีโอ เรื่อง ความปลอดภัยด้านอาหารและการลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

คลิปวิดีโอ เรื่อง ความปลอดภัยด้านอาหารและการลดปัจจัยเสี่ยงต่ ... Read More »

ANIMATION “รู้ทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารและยาเกินจริง”

ANIMATION “รู้ทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารและยาเกินจริง& ... Read More »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates