งานมหกรรมภาคประชาชน “อย. ภาคประชาชน เผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน” เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์

งานมหกรรมภาคประชาชน “อย. ภาคประชาชน เผยแพร่ความรู้สู่ป ... Read More »

ทำเนียบคณะทำงานภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ทำเนียบคณะทำงานภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download ... Read More »

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 24 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เวลา 9.30 น.

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 24 มกราคม 25 ... Read More »

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนใ ... Read More »

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานภาคประชาชน ที่ ๖๖๓/๒๕๖๑

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานภาคประชาชน ที่ ๖๖๓/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ ... Read More »

ภาพประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 6 ธันวาคม 261 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 อย.

ภาพประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ... Read More »

สรุปผลการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์ธรรมชาติบําบัด โรงพยาบาลโพธาราม อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

สรุปผลการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ศ ... Read More »

แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

Read More »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates