ประชุมภาคประชาชน ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 (ประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx)

ประชุมภาคประชาชน ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ ... Read More »

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 ตึก อย.

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื ... Read More »

รายงานการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานการประชุมคณะทางานภาคประชาชน ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 18 ... Read More »

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 ตึก อย.

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื ... Read More »

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานภาคประชาชน ที่ ๕๒/๒๕๖๔

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ ๕๒/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั ... Read More »

ทำเนียบคณะทำงานภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ทำเนียบคณะทำงานภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download ... Read More »

การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 09.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ... Read More »

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ... Read More »

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ ๓๘๘/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารการผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ “อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ”

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ ๓๘๘/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งต ... Read More »

การประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

การประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 26 สิงหาค ... Read More »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates