ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น.

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื ... Read More »

สรุปการประเมินผลจัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานของคณะทางานภาคประชาชน “กัญชาทางการแพทย์ – กัญชงพืชเศรษฐกิจ” ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 20-22 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดบุรีรีรัมย์

สรุปการประเมินผลจัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานของคณะทางานภาคประ ... Read More »

สรุปการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการศึกษาดูงานของคณะทำงานภาคประชาชน เมื่อวันที่ ๒๐-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ จ.บุรีรัมย์

สรุปการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการศึกษาดูงานของคณะทำงานภา ... Read More »

ศึกษาดูงาน “กัญชาทางการแพทย์ กัญชงพืชเศรษฐกิจ”

ศึกษาดูงาน “กัญชาทางการแพทย์ กัญชงพืชเศรษฐกิจ” ค ... Read More »

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 (ประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom)

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื ... Read More »

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 (ประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom)

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื ... Read More »

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ุ 2565 (ประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom)

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื ... Read More »

รายงานการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 17 ... Read More »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates