คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานภาคประชาชน ที่ ๕๕๗/๒๕๖๕

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ ๕๕๗/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งต ... Read More »

ประชุมคณะทำงานพัฒนาการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการดำเนินงานของ อย.

ประชุมคณะทำงานพัฒนาการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการดำเนินงานของ ... Read More »

สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการด ... Read More »

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วัน ... Read More »

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น.

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื ... Read More »

สรุปการประเมินผลจัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานของคณะทางานภาคประชาชน “กัญชาทางการแพทย์ – กัญชงพืชเศรษฐกิจ” ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 20-22 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดบุรีรีรัมย์

สรุปการประเมินผลจัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานของคณะทางานภาคประ ... Read More »

สรุปการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการศึกษาดูงานของคณะทำงานภาคประชาชน เมื่อวันที่ ๒๐-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ จ.บุรีรัมย์

สรุปการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการศึกษาดูงานของคณะทำงานภา ... Read More »

ศึกษาดูงาน “กัญชาทางการแพทย์ กัญชงพืชเศรษฐกิจ”

ศึกษาดูงาน “กัญชาทางการแพทย์ กัญชงพืชเศรษฐกิจ” ค ... Read More »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates