ภาพการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 4/2552

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะทำงานภาคประชาชน ได้มีการป ... Read More »

ภาพการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 3/2552

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะทำงานภาคประชาชน ได้มีการป ... Read More »

ภาพการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 2/2552

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะทำงานภาคประชาชน ได้มีการป ... Read More »

ภาพการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 1/2552

อย.และคณะทำงานภาคประชาชน ได้มีการประชุมร่วมกัน โดยการประชุมค ... Read More »

ภาพการประชุมคณะทำงานพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของ อย. ครั้งที่ 2/2552

ประชุมคณะทำงานพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของส ... Read More »

ภาพการประชุมคณะทำงานพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของ อย. ครั้งที่ 1/2552

ประชุมคณะทำงานพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของส ... Read More »

สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ฉลาดบริโภค ต้องอ่านฉลาก เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

Read More »

สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสริมสร้างความรู้สู้ภัยน้ำมันทอดซ้ำรู้ทันโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่กล่าวอางเกินจริง เมื่อวันที่ 5–6 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ

Read More »

สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อันตรายจากน้ำมันทอดซ้ำ และการโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

Read More »

สรุปผลการจัดอบรม เรื่อง การเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

Read More »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates