ภาพการอบรมเชิงปฏบัติการ เรื่อง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างไม่ถูกต้อง วันที่ 11-12 พ.ค. 2558

Read More »

คณะทำงานภาคประชาชนดูงานหมู่บ้านปลอดยาสเตียรอดย์ ณ จ.ขอนแก่น วันที่ 23 มีนาคม 2558

ประมวลภาพการศึกษาดูงาน “หมู่บ้านต้นแบบปลอดยาสเตียรอยด์ ... Read More »

โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างไม่ถูกต้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

[tabby title=”infographic โครงการอย่าหลงเชื่อง่าย̶ ... Read More »

สรุปผลการดําเนินงานของเครือข่าย ด้านการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลความรู้ด้านการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง

Read More »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates