Home > อัลบั้มภาพ (page 4)

อัลบั้มภาพ

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 อย.

Read More »

ภาพการอบรมเชิงปฏบัติการ เรื่อง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างไม่ถูกต้อง วันที่ 11-12 พ.ค. 2558

Read More »

คณะทำงานภาคประชาชนดูงานหมู่บ้านปลอดยาสเตียรอดย์ ณ จ.ขอนแก่น วันที่ 23 มีนาคม 2558

ประมวลภาพการศึกษาดูงาน “หมู่บ้านต้นแบบปลอดยาสเตียรอยด์ ... Read More »

ภาพการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 1/2558

อย.และคณะทำงานภาคประชาชน ได้มีการประชุมร่วมกัน โดยการประชุมค ... Read More »

ภาพการประชุมคณะทำงานพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของ อย. ครั้งที่ 1/2558

ประชุมคณะทำงานพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของส ... Read More »

ภาพการประชุมคณะทำงานพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของ อย. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได ... Read More »

ประมวลภาพการอบรม เรื่อง การเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

คณะทำงานภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จัดอบรม เรื่อง ... Read More »

ประมวลภาพการศึกษาดูงานชุมชนบ้านหนองคอกหมู อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

คณะทำงานภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ศึกษาดูงานชุมชนบ ... Read More »

ภาพการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 5/2554

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะทำงานภาคประชาชน ได้มีการป ... Read More »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates