Home > อัลบั้มภาพ (page 3)

อัลบั้มภาพ

การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 09.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ... Read More »

การประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

การประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 26 สิงหาค ... Read More »

การประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

การประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 15 กรกฎาค ... Read More »

การประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 18 มีนาคม 2563 ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

การประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 18 มีนาคม ... Read More »

การประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

การประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 20 กุมภาพ ... Read More »

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการและกำหนดทิศทางการดำเนินงานฯ วันที่ 6-7 กันยายน 2562 ณ โรงแรมบ้านอัมพวารีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สมุทรสงคราม

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการและกำหนดทิศทางการ ... Read More »

งานมหกรรมภาคประชาชน “อย. ภาคประชาชน เผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน” เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์

งานมหกรรมภาคประชาชน “อย. ภาคประชาชน เผยแพร่ความรู้สู่ป ... Read More »

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 24 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เวลา 9.30 น.

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 24 มกราคม 25 ... Read More »

ภาพประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 6 ธันวาคม 261 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 อย.

ภาพประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ... Read More »

ภาพการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 อย.

Read More »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates