Home > รายงาน & กิจกรรม > สรุปผลการประชุม/อบรม

สรุปผลการประชุม/อบรม

สรุปการประเมินผลจัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานของคณะทางานภาคประชาชน “กัญชาทางการแพทย์ – กัญชงพืชเศรษฐกิจ” ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 20-22 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดบุรีรีรัมย์

สรุปการประเมินผลจัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานของคณะทางานภาคประ ... Read More »

สรุปผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เผยแพร่ความรู้ สู้ภัยสุขภาพ วันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร สุขุมวิท กรุงเทพฯ

Read More »

สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างไม่ถูกต้อง เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

Read More »

สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ฉลาดบริโภค ต้องอ่านฉลาก เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

Read More »

สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เสริมสร้างความรู้สู้ภัยน้ำมันทอดซ้ำรู้ทันโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่กล่าวอางเกินจริง เมื่อวันที่ 5–6 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ

Read More »

สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อันตรายจากน้ำมันทอดซ้ำ และการโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

Read More »

สรุปผลการจัดอบรม เรื่อง การเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

Read More »

สรุปผลการจัดประชุมสัมมนา เรื่อง รอบรู้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

Read More »

สรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนดำเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันทอดซ้ำ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

Read More »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates