Home > รายงาน & กิจกรรม > ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 2)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมกำหนดกรอบนโยบาย อย. เรื่องสื่อสารเตือนภัย เพื่อให้คณะทำงานภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายขับเคลื่อน

ประชุมกำหนดกรอบนโยบาย อย. เรื่องสื่อสารเตือนภัย เพื่อให้คณะท ... Read More »

ประชุมคณะทำงานพัฒนาการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการดำเนินงานของ อย.

ประชุมคณะทำงานพัฒนาการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการดำเนินงานของ ... Read More »

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วัน ... Read More »

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น.

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื ... Read More »

ศึกษาดูงาน “กัญชาทางการแพทย์ กัญชงพืชเศรษฐกิจ”

ศึกษาดูงาน “กัญชาทางการแพทย์ กัญชงพืชเศรษฐกิจ” ค ... Read More »

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 (ประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom)

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื ... Read More »

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 (ประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom)

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื ... Read More »

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ุ 2565 (ประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom)

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื ... Read More »

อย. ผนึกกำลังคณะทำงานภาคประชาชน จัดเสวนา “ รู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน กับข่าวลวง (Fake News) บนโลกออนไลน์ ”

อย. ผนึกกำลังคณะทำงานภาคประชาชน จัดเสวนา “ รู้ให้เท่า ก้าวให ... Read More »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates