Home > รายงาน & กิจกรรม > ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานเสวนา “รู้ทันข่าวลวง ปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพบนโลกออนไลน์”

งานเสวนา “รู้ทันข่าวลวง ปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพบนโลกออนไลน์” เม ... Read More »

“คลิปวิดีโอ” งานแสดงผลงานและมอบรางวัล เครือข่ายการดำเนินงานสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น

“คลิปวิดีโอ” งานแสดงผลงานและมอบรางวัล เครือข่ายก ... Read More »

งานแสดงผลงานและมอบรางวัล เครือข่ายการดำเนินงานสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น

งานแสดงผลงานและมอบรางวัล เครือข่ายการดำเนินงานสร้างความรอบรู ... Read More »

อย.ร่วมกับภาคประชาชน สื่อสารเตือนภัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ตลาดสี่มุมเมือง

อย.ร่วมกับภาคประชาชน สื่อสารเตือนภัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เมื่อวั ... Read More »

อย.ร่วมกับภาคประชาชน สื่อสารเตือนภัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 ณ Makro แจ้งวัฒนะ

อย.ร่วมกับภาคประชาชน สื่อสารเตือนภัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เมื่อวั ... Read More »

อย.ร่วมกับภาคประชาชน สื่อสารเตือนภัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ณ คริสตจักรนาซารีน มีนบุรี

อย.ร่วมกับภาคประชาชน สื่อสารเตือนภัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เมื่อวั ... Read More »

ลงพื้นที่จัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566

ลงพื้นที่จัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานคุ้มครอง ... Read More »

อย.ร่วมกับภาคประชาชน สื่อสารเตือนภัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ สถานบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

อย.ร่วมกับภาคประชาชน สื่อสารเตือนภัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เมื่อวั ... Read More »

ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อจัดทำแผนงานขับเคลื่อนโยบาย อย. โดยภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย

ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อจัดทำแผนงานขับเคลื่อนโยบาย อย. โดยภาคปร ... Read More »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates