Home > รายงาน & กิจกรรม > ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

FDA Health Literacy Conference 2021

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสำคัญ กับการผนึกกำลังองค์กร สานพลังช ... Read More »

อย. ผนึกกำลังคณะทำงานภาคประชาชน จัดเสวนา “ รู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน กับข่าวลวง (Fake News) บนโลกออนไลน์ ”

อย. ผนึกกำลังคณะทำงานภาคประชาชน จัดเสวนา “ รู้ให้เท่า ก้าวให ... Read More »

งานเสวนา “รู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน กับข่าวลวง (Fake News) บนโลกออนไลน์” 😊😊

งานเสวนา “รู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน กับข่าวลวง (Fake News) ... Read More »

แบบประเมินผลการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ

แบบประเมินผลการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ สื่อเผยแพร่ของ อย.  ... Read More »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates