Home > รายงาน & กิจกรรม

รายงาน & กิจกรรม

ประชุมภาคประชาชน ครั้งที่ 3/2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 (ประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx)

ประชุมภาคประชาชน ครั้งที่ 3/2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อว ... Read More »

รายงานการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานการประชุมคณะทางานภาคประชาชน ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 19 ... Read More »

การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 09.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ... Read More »

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ... Read More »

การประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

การประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 26 สิงหาค ... Read More »

งานเสวนา “รู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน กับข่าวลวง (Fake News) บนโลออนไลน์”

งานเสวนา “รู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน กับข่าวลวง (Fake News) ... Read More »

อย. ผนึกกำลังคณะทำงานภาคประชาชน จัดเสวนา “ รู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน กับข่าวลวง (Fake News) บนโลกออนไลน์ ”

อย. ผนึกกำลังคณะทำงานภาคประชาชน จัดเสวนา “ รู้ให้เท่า ก้าวให ... Read More »

การพัฒนาการมีส่วนร่วม จากภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ในรูปแบบ “คณะทำงานภาคประชาชน”

การพัฒนาการมีส่วนร่วม จากภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ในรูปแบบ ... Read More »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates