Home > Author Archives: admin (page 2)

Author Archives: admin

อย.ร่วมกับภาคประชาชน สื่อสารเตือนภัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ สถานบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

อย.ร่วมกับภาคประชาชน สื่อสารเตือนภัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เมื่อวั ... Read More »

ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อจัดทำแผนงานขับเคลื่อนโยบาย อย. โดยภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย

ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อจัดทำแผนงานขับเคลื่อนโยบาย อย. โดยภาคปร ... Read More »

ประชุมกำหนดกรอบนโยบาย อย. เรื่องสื่อสารเตือนภัย เพื่อให้คณะทำงานภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายขับเคลื่อน

ประชุมกำหนดกรอบนโยบาย อย. เรื่องสื่อสารเตือนภัย เพื่อให้คณะท ... Read More »

รายงานการประชุมคณะทางานพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ วันที่ 26 กันยายน 2565

รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดำเ ... Read More »

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานภาคประชาชน ที่ ๕๕๗/๒๕๖๕

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ ๕๕๗/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งต ... Read More »

ประชุมคณะทำงานพัฒนาการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการดำเนินงานของ อย.

ประชุมคณะทำงานพัฒนาการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการดำเนินงานของ ... Read More »

สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการด ... Read More »

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วัน ... Read More »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates