Home > 2023

Yearly Archives: 2023

รายงานสรุปผลการสำรวจ ความพึงพอใจต่อคุณภาพ รายการวิทยุ “อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ” สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

รายงานสรุปผลการสำรวจ ความพึงพอใจต่อคุณภาพ รายการวิทยุ “อย.กั ... Read More »

สรุปผลประเมินการรับรู้ กิจกรรม “อย.ร่วมกับภาคประชาชน สื่อสารเตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 15 – 31 มีนาคม 2566)

สรุปผลประเมินการรับรู้ กิจกรรม “อย.ร่วมกับภาคประชาชน สื่อสาร ... Read More »

“คลิปวิดีโอ” งานแสดงผลงานและมอบรางวัล เครือข่ายการดำเนินงานสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น

“คลิปวิดีโอ” งานแสดงผลงานและมอบรางวัล เครือข่ายก ... Read More »

งานแสดงผลงานและมอบรางวัล เครือข่ายการดำเนินงานสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น

งานแสดงผลงานและมอบรางวัล เครือข่ายการดำเนินงานสร้างความรอบรู ... Read More »

อย.ร่วมกับภาคประชาชน สื่อสารเตือนภัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ตลาดสี่มุมเมือง

อย.ร่วมกับภาคประชาชน สื่อสารเตือนภัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เมื่อวั ... Read More »

อย.ร่วมกับภาคประชาชน สื่อสารเตือนภัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 ณ Makro แจ้งวัฒนะ

อย.ร่วมกับภาคประชาชน สื่อสารเตือนภัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เมื่อวั ... Read More »

อย.ร่วมกับภาคประชาชน สื่อสารเตือนภัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ณ คริสตจักรนาซารีน มีนบุรี

อย.ร่วมกับภาคประชาชน สื่อสารเตือนภัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เมื่อวั ... Read More »

ลงพื้นที่จัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566

ลงพื้นที่จัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานคุ้มครอง ... Read More »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates