Home > ผลงานเครือข่าย > รายการวิทยุ “อย.กับผลิตภัณฑ์ สุขภาพ

รายการวิทยุ “อย.กับผลิตภัณฑ์ สุขภาพ

รายการวิทยุ “อย.กับผลิตภัณฑ์ สุขภาพ”

👉 อย.กับผลิตภัณฑ์ สุขภาพ 👈 กับ

ภญ.อารทรา ปัญญาปฏิภาณ : เภสัชกรชำนาญการพิเศษ กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในหัวข้อ

👩💄 สารอันตรายในเครื่องสำอาง 👩💄

= ดำเนินรายการโดย =

นางสาวดนิตา เทียบโพธิ์ : นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ

👉 อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 👈 กับ

น.ส.จิรารัตน์ เทศะศิลป์ : นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในหัวข้อ

⚗️ น้ำด่างกับการกล่าวอ้างสรรพคุณ ⚗️

= ดำเนินรายการโดย =

นางสาวดนิตา เทียบโพธิ์ : นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ

👉 อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 👈 กับ

ภญ.อารทรา ปัญญาปฏิภาณ : เภสัชกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในหัวข้อ

👋” การเลือกซื้อแอลกอฮอล์เจล “👋

= ดำเนินรายการโดย =

ภญ.ณัฐรัตน์ สหวัชรินทร์ : เภสัชกรปฏิบัติการ

👉 อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 👈 กับ

ภญ.พัชราภรณ์ ธำรงกิจเจริญ : เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในหัวข้อ

👀📝 อ่านฉลาก อย่างฉลาด 👀📝

= ดำเนินรายการโดย =

น.ส.เกศินี ใจปลื้ม : เจ้าหน้าที่กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

👉 อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 👈 กับ

ภญ.ขนิษฐา ตันติศิรินทร์ : ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในหัวข้อ

🌿🍃 กัญชาทางการแพทย์ & กัญชงพืชเศรษฐกิจ 🌿🍃

= ดำเนินรายการโดย =

นางสาวดนิตา เทียบโพธิ์ : นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ

👉 อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 👈 กับ

ภญ.สิธรา พึ่งพินิจ : เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในหัวข้อ

🤔👩‍❤️‍👨 เรื่องน่ารู้ ถุงยางอนามัย 🌹❤️

= ดำเนินรายการโดย =

ภญ.ณัฐรัตน์ สหวัชรินทร์ : เภสัชกรปฎิบัติการ

👉 อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 👈 กับ

ดร.สายันต์ รวดเร็ว : นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในหัวข้อ

🍟❌🌮 กินอย่างไร เลี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 🌭❌🍕

= ดำเนินรายการโดย =

น.ส.เกศินี ใจปลื้ม : เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร

👉 อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 👈 กับ

น.ส.อริสรา รอดมุ้ย : นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในหัวข้อ

💦🥦🍎💦ล้างผัก ผลไม้ง่าย ๆ ลดภัยร้ายสารฆ่าแมลง💦🍎🍒💦

= ดำเนินรายการโดย =

น.ส.เกศินี ใจปลื้ม : เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร

👉 อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 👈 กับ

ภก.ยอดวิทย์ กาญจนการุณ : หัวหน้าศูนย์วิชาการผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในหัวข้อ

💊🌿💊🍃การใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟ้าทะลายโจร อย่างปลอดภัยในยุคโควิด💊🌿💊🍃

= ดำเนินรายการโดย =

ภญ.ณัฐรัตน์ สหวัชรินทร์ : เภสัชกรปฏิบัติการ

👉 อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 👈 กับ

ภก.ธนพล วงศ์แก้ว : เภสัชกรปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในหัวข้อ

💉🧬🦠 ข้อควรรู้เกี่ยวกับ Rapid Test สำหรับตรวจโรคโควิด -19 💉🧬🦠

= ดำเนินรายการโดย =

ภญ.สินีนาฏ สีสรรค์ : เภสัชกรชำนาญการ

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates