Home > อัลบั้มภาพ > ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 > ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 อย.

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 อย.

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 อย.

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 อย.

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 4/2554

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะทำงานภาคประชาชน ได้มีการประชุมร่วมกัน โดยการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 3/2554

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะทำงานภาคประชาชน
ได้มีการประชุมร่วมกัน โดยการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 3/2554
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 2/2554

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะทำงานภาคประชาชน ได้มีการประชุมร่วมกัน
โดยการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554
ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เพื่อร่วมจัดทำโครงการที่จะดำเนินการร่วมกันในปี พ.ศ. 2554

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 1/2554

อย.และคณะทำงานภาคประชาชน ได้มีการประชุมร่วมกัน โดยการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน
ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม ชั้น 1
ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นี้เป็นการประชุมเพื่อคัดเลือกประเด็นที่จะพัฒนา
ระบบราชการ/ผลการปฏิบัติราชการ/การพัฒนาบริการสาธารณะ

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates