Home > รายงาน & กิจกรรม > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 2/2566

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 2/2566

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 2/2566

เพื่อสรุปผลการขับเคลื่อนตามแผนงานของภาคประชาชน และภาคีเครือข่าย

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566

ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ นนทบุรี

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates