รายงานการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานการประชุมคณะทางานภาคประชาชน ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 18 ... Read More »

รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานภาคประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานภาคประชาชนปีงบประมาณ พ.ศ. 256 ... Read More »

ประชุมภาคประชาชน ครั้งที่ 5/2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 (ประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom)

ประชุมภาคประชาชน ครั้งที่ 5/2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อว ... Read More »

FDA Health Literacy Conference 2021

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสำคัญ กับการผนึกกำลังองค์กร สานพลังช ... Read More »

ประชุมภาคประชาชน ครั้งที่ 4/2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 (ประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx)

ประชุมภาคประชาชน ครั้งที่ 4/2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ ... Read More »

ประชุมภาคประชาชน ครั้งที่ 3/2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 (ประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx)

ประชุมภาคประชาชน ครั้งที่ 3/2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อว ... Read More »

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 ตึก อย.

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื ... Read More »

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 ตึก อย.

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื ... Read More »

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานภาคประชาชน ที่ ๕๒/๒๕๖๔

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ ๕๒/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั ... Read More »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates