อย.ร่วมกับภาคประชาชน สื่อสารเตือนภัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ตลาดสี่มุมเมือง

อย.ร่วมกับภาคประชาชน สื่อสารเตือนภัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เมื่อวั ... Read More »

อย.ร่วมกับภาคประชาชน สื่อสารเตือนภัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 ณ Makro แจ้งวัฒนะ

อย.ร่วมกับภาคประชาชน สื่อสารเตือนภัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เมื่อวั ... Read More »

อย.ร่วมกับภาคประชาชน สื่อสารเตือนภัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ณ คริสตจักรนาซารีน มีนบุรี

อย.ร่วมกับภาคประชาชน สื่อสารเตือนภัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เมื่อวั ... Read More »

ลงพื้นที่จัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566

ลงพื้นที่จัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานคุ้มครอง ... Read More »

อย.ร่วมกับภาคประชาชน สื่อสารเตือนภัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ สถานบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

อย.ร่วมกับภาคประชาชน สื่อสารเตือนภัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เมื่อวั ... Read More »

ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อจัดทำแผนงานขับเคลื่อนโยบาย อย. โดยภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย

ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อจัดทำแผนงานขับเคลื่อนโยบาย อย. โดยภาคปร ... Read More »

ประชุมกำหนดกรอบนโยบาย อย. เรื่องสื่อสารเตือนภัย เพื่อให้คณะทำงานภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายขับเคลื่อน

ประชุมกำหนดกรอบนโยบาย อย. เรื่องสื่อสารเตือนภัย เพื่อให้คณะท ... Read More »

รายงานการประชุมคณะทางานพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ วันที่ 26 กันยายน 2565

รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดำเ ... Read More »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates